Abonementa apturēšana

Kupons sniedz iespēju apturēt abonementu uz vienu nedēļu (7 kalendārajām dienām).

Abonementa kopējais apturēšanas periods (iekļautās un maksas apturēšanas) nedrīkst pārsniegt 100 kalendārās dienas. Minimālais apturēšanas periods ir 1 nedēļa

Apturēt var tikai 3, 6 un 12 mēnešu darba dienu un visu dienu abonementus.

Par abonementa apturēšanu iepriekš jāinformē ESPA Rīga administrācija, rakstot uz espariga@espariga.com vai zvanot +37167715222, norādot iegādātā kupona numuru.

sekmīgi pievienota grozam