Informējam, ka no 3.jūnija līdz 16.jūnijam Termālais komplekss 6.stāvā būs slēgts sakarā ar ikgadējo ģenerāltīrīšanu

Privātuma politika

ESPA RĪGA PRIVĀTUMA POLITIKA

Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to, kādus personas datus apstrādā AS “Viesnīca “Latvija”” SPA kompleksā ESPA Rīga, šo personas datu apstrādes mērķiem, personas datu saņēmējiem, personas datu glabāšanas ilgumu un aizsardzību, kā arī Jūsu tiesībām attiecībā uz personas datu apstrādi.

KAS IR PERSONAS DATU APSTRĀDES PĀRZINIS?

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir AS “Viesnīca “Latvija””, vienotais reģistrācijas Nr. 40003040166, adrese: Elizabetes iela 55, Rīga, LV-1010, tālrunis: +371 67715222, e-pasts: spa@espariga.com.

KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM?

Mēs varam apstrādāt šādus Jūsu personas datus:

 • identifikācijas datus (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods);
 • kontaktinformācijas datus (e-pasta adrese, tālruņa numurs);
 • veselības datus, kas nepieciešami drošai, kā arī individualizētai pakalpojumu sniegšanai (informāciju par svaru, augumu, grūtniecību, veiktām operācijām, veselības stāvokli un veselības problēmām, t.sk. alerģijām, traumām, kā arī medikamentu un medicīnisko ierīču lietošanu);
 • datus par Jūsu darījuma attiecībām (klienta vai tml. attiecību sākuma un beigu datums, pirkumu vēsture, maksāšanas līdzekļu dati, abonementa dati, atsauksmes un sūdzības un ar minēto saistītā sarakste);
 • Jums nosūtītās kampaņas un mārketinga aktivitātes un to lietojums;
 • Jūsu ierīču (piemēram, datoru un mobilo ierīču) sūtītie tehniskie dati, kā arī ar sīkdatnēm un citām līdzīgām tehnoloģijām saistīta informācija;
 • e-pasta un tērzēšanas saraksti, cita veida komunikācijas vēsturi;
 • citus personas datus, kuri mums ir jāapstrādā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām vai kurus iesniedzat mums pēc savas iniciatīvas.

KĀ MĒS IEVĀCAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Lielākoties mēs ievācam Jūsu personas datus, ja sniedzat tos mums mutvārdos, rakstveidā vai mūsu interneta vietnē www.espariga.com, turpmāk – Vietne, kā arī no programmatūrām, sīkdatnēm un līdzīgām tehnoloģijām laikā, kad Jūs lietojat Vietni vai mūsu internetā izvietotos reklāmas materiālus. Atsevišķos gadījumos mēs varam ievākt Jūsu personas datus arī no trešajām personām, piemēram, ja esat devis tam piekrišanu.

KAD UN KĀDIEM NOLŪKIEM MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tad, ja mums ir vismaz viens no tiesiskajiem pamatiem personas datu apstrādei – Jūsu piekrišana, mūsu leģitīmās (likumīgās) intereses, personas dati ir nepieciešami līguma noslēgšanai un izpildei vai arī normatīvajos aktos paredzēto pienākumu izpildei.

Mūsu leģitīmās (likumīgās) intereses ir veikt mūsu pamatdarbību, nodrošinot Jums pēc iespējas plašāku un pielāgotāku preču un pakalpojumu klāstu. Mūsu leģitīmo (likumīgo) interešu ietvaros mēs veicam aktivitātes preču un pakalpojumu noieta veicināšanai, t.sk. nosūtot mārketinga paziņojumus, īstenojot akcijas, loterijas, veicot klientu aptaujas, utml. Mūsu interesēs ir aizstāvēt savas tiesības un intereses, piemēram, ja esat iesniedzis pretenziju pret mūsu precēm vai pakalpojumiem un to kvalitāti. Tāpat mūsu interesēs ietilpst arī novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus attiecībā uz mūsu un mūsu klientu īpašumu, vitāli svarīgām interesēm, tajā skaitā dzīvību un veselību, kā arī uzraudzīt drošības prasību ievērošanu mūsu telpās. Mūsu leģitīmās (likumīgās) intereses ir arī analizēt Vietni un tās darbību, ieviest uzlabojumus.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus šādiem zemāk aprakstītiem nolūkiem.

Produktu un pakalpojumu nodrošināšanai un administrēšanai

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti, noslēgtu un izpildītu līgumu, t.sk. nodrošinātu norēķinu veikšanu un uzskaiti.

Klientu un mūsu interešu aizsardzībai, klientu attiecību vadīšanai

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu mūsu pamatdarbību, t.sk. drošu un nekaitīgu produktu un pakalpojumu sniegšanu, novērstu riskus Jūsu veselībai vai citām interesēm, nodrošinātu pakalpojumu pārvaldību, augstu pakalpojumu kvalitāti, individualizētu pakalpojumu sniegšanu, lai uzlabotu un attīstītu mūsu produktus un pakalpojumus, lai īstenotu un aizstāvētu mūsu prasījuma tiesības, kā arī novērstu riskus mūsu pamatdarbībai.

Mārketingam

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai piedāvātu Jums rūpīgi izvēlētus produktus un pakalpojumus, t.sk. sniegtu personalizētus piedāvājumus, lai veiktu aptaujas, tirgus analīzes, apkopotu statistiku, kā arī lai nodrošinātu Jūsu dalību mūsu rīkotās akcijās, loterijās un pasākumos. Mūsu organizētie pasākumi, akcijas un loterijas ir publiski pasākumi. Šo pasākumu ietvaros mēs varam Jūsu personas datus, piemēram, vārdu un uzvārdu, izmantot dažādiem mērķiem, tai skaitā, bet ne tikai, publicēšanai, izvietošanai un izplatīšanai sociālajos tīklos un Vietnē.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai sazinātos ar Jums, atbildētu uz Jūsu jautājumiem, nosūtītu Jums svarīgus brīdinājumus, informāciju un tamlīdzīgus paziņojumus, kas saistīti ar mūsu produktiem un pakalpojumiem, lai informētu Jūs par to, ka mūsu pakalpojumi un produkti ir mainījušies.

Mēs varam Jums nosūtīt komerciālus paziņojumus par mūsu produktiem un pakalpojumiem, reklāmas un mārketinga akcijām un citām aktivitātēm.

Jūsu personas datu apstrādes ietvaros mēs varam veikt Jūsu personas datu profilēšanu, lai personalizētu piedāvājumus un nodrošinātu Jums visatbilstošāko saturu.

Normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai izpildītu mums saistošos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

Drošības nolūkiem

Mēs veicam nepārtrauktu videonovērošanu (arī ar ierakstīšanu) SPA kompleksa koplietošanas telpās, kā arī aktīvās atpūtas zonā.

Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību, un nodrošinātu drošības prasību ievērošanu mūsu telpās.

KAM JŪSU PERSONAS DATI VAR TIKT NODOTI?

Mēs varam nodot Jūsu personas datus šādām saņēmēju kategorijām:

 • personas datu apstrādātājiem, kas mums sniedz noteiktus pakalpojumus un personas datus apstrādā mūsu uzdevumā, piemēram, individuāliem skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas darbību veic SPA kompleksā ESPA Rīga, IT pakalpojumu sniedzējiem, personas datu pārvaldības un analīzes pakalpojumu sniedzējiem, finanšu un juridiskajiem konsultantiem, mārketinga pakalpojumu sniedzējiem, utml.;
 • citiem personas datu saņēmējiem, piemēram, valsts vai pašvaldību iestādēm (Valsts ieņēmumu dienestam, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai, utml.) kā arī tiesām, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi vai aizstāvētu mūsu intereses;
 • trešajām personām uzņēmumu apvienošanas, iegūšanas, sabiedrības aktīvu pārdošanas vai pakalpojumu pārejas citam pakalpojumu sniedzējam gadījumā.

Mēs nododam Jūsu personas datus citām personām (saņēmējiem) tikai saskaņā ar līgumiem, kas paredz attiecīgas garantijas personas datu aizsardzībai, vai ja šādu nodošanu paredz normatīvo aktu noteikumi, un tikai tādā apmērā, kā tas nepieciešams mērķu, kuriem dati nodoti, sasniegšanai.

CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Mēs glabājam Jūsu personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams attiecīgajiem personas datu apstrādes mērķiem. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu, mūsu leģitīmajām (likumīgajām) interesēm vai piemērojamiem normatīviem aktiem.

KĀ MĒS NODROŠINĀM JŪSU PERSONAS DATU DROŠĪBU?

Lai garantētu Jūsu personas datu drošību, mēs esam ieviesuši elektroniskus, fiziskus un administratīvus drošības pasākumus un risinājumus. Jūsu personas dati tiek aizsargāti pret citu organizāciju vai privātpersonu neatļautu piekļuvi, atklāšanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu.

SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

Mēs izmantojam sīkdatnes Vietnē, lai uzlabotu Vietnes lietojamību un piedāvātu Jums pielāgotu informāciju.

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu Vietnes apmeklēšanās laikā un kas tiek saglabāta Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat Vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu vai uz citu mājaslapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Attiecīgi sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājaslapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestatījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai Jūs personiski identificētu.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to, kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Mēs izmantojam sesijas sīkdatnes un pastāvīgās sīkdatnes. Sesijas sīkdatnes ir pagaidu sīkdatnes, kas darbojas laikā, kad datorlietotājs piekļūst tīmekļa vietnei (precīzāk, līdz brīdim, kad lietotājs iziet no tīmekļa vietnes un aizver pārlūkprogrammu). Sesijas sīkdatnes palīdz tīmekļa vietnei iegaumēt darbības, ko apmeklētājs ir veicis iepriekšējā lapā, novēršot nepieciešamību atkārtoti ievadīt informāciju. Pastāvīgās sīkdatnes paliek apmeklētāja datorā pēc tīmekļa vietnes apmeklēšanas. Šīs sīkdatnes palīdz mums identificēt Jūs kā unikālu apmeklētāju (saglabājot šo informāciju kā pēc nejaušības principa ģenerētu skaitli).

Atsevišķos gadījumos mēs izmantojam arī uzticamu trešo pušu sniegtās sīkdatnes. Vietnē tiek izmantota Google Analytics sīkdatne, kas ir viens no izplatītākajiem un uzticamākajiem analītikas risinājumiem tīmeklī, kas ļauj mums saprast, kā mūsu lapas apmeklētāji izmanto Vietni un kādos veidos mēs varam uzlabot tās lietošanas pieredzi. Šī sīkdatne var izsekot to, cik ilgu laiku Jūs pavadāt Vietnē un to, kādas lapas Jūs apmeklējat, lai mēs varētu turpināt radīt saistošu saturu. Lai iegūtu plašāku informāciju par Google Analytics, lūdzu apmeklējiet Google Analytics mājaslapu.

Mēs Vietnē izmantojam arī sociālo mediju pogas un/vai spraudņus, kas ļauj Jums izveidot savienojumu ar savu sociālo tīklu. Lai to nodrošinātu, virkne sociālo tīklu, ieskaitot Facebook, Google AdWords uzstādīs sīkdatnes, izmantojot Vietni. Šīs sīkdatnes var tikt izmantotas, lai uzlabotu Jūsu profilu attiecīgajā vietnē, vai var tikt izmantotas datiem, kuri vietnēm ir pieejami dažādiem mērķiem. Šie mērķi ir izklāstīti vietņu privātuma politikas dokumentos.

Ja vēlaties, Jūs varat sīkdatnes kontrolēt vai dzēst. Lielāko daļu tīmekļa pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu saglabāšana ierīcē. Vienīgi jāņem vērā, ka tad atsevišķi iestatījumi būs jāpielāgo katru reizi, kad apmeklēsiet Vietni, turklāt iespējams, ka daži pakalpojumi un funkcijas tajā nedarbosies. Parasti ir iespējams mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus atbilstoši norādījumiem, kas visbiežāk atrodas sadaļā "Palīdzība", "Rīki" vai "Rediģēšana". Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas Jūsu datorā un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt interneta vietnē: https://www.aboutcookies.org/.

KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS?

Attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi Jums ir šādas tiesības:

 • saņemt informāciju par Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam, un piekļūt datiem;
 • lūgt labot personas datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi;
 • noteiktos gadījumos prasīt personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, kuru atsaucat;
 • iebilst pret personas datu apstrādi, ja tie tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām (likumīgajām) interesēm;
 • noteiktos gadījumos prasīt ierobežot personas datu apstrādi, piemēram, ja tiek apstrādāti neprecīzi personas dati vai personas datu apstrāde nav tiesiska;
 • atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei, t.sk. mārketinga paziņojumu saņemšanai;
 • tiesības lūgt pārnest personas datus, ko esat sniedzis kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata;
 • iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv).

Pieprasījums attiecībā uz Jūsu tiesībām ir jānoformē rakstveidā un jāiesniedz AS “Viesnīca “”Latvija””, Elizabetes iela 55, Rīga, LV-1010, vai spa@espariga.com.

Atteikties no mūsu mārketinga paziņojumu saņemšanas Jūs varat arī, izmantojot atteikšanās saiti, kuru atradīsiet katra mūsu elektroniskā mārketinga sūtījuma nobeiguma daļā. Tomēr vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jūsu personas datu apstrādes atteikuma gadījumā mēs nevarēsim nodrošināt Jūs ar informāciju par pilnu mūsu pakalpojumu un produktu klāstu, turklāt Jūs varat palaist garām izdevīgus piedāvājumus.

PRIVĀTUMA POLITIKAS SPĒKĀ ESAMĪBA UN PIEEJAMĪBA

Šī privātuma politika ir spēkā no 2019.gada 8.martā.

Šī privātuma politika Jums ir pieejama Vietnē, kā arī SPA kompleksā ESPA Rīga, jautājot klientu apkalpošanas speciālistam.

Lai nodrošinātu mūsu pienākumus attiecībā uz personas datu apstrādi, mēs regulāri uzraugām mūsu darbības personas datu apstrādes jomā. Tāpēc mēs esam tiesīgi jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo privātuma politiku.