Loterijas noteikumi

Preču loterijas
„Izbaudi Spa atpūtu un laimē dāvanu” noteikumi.

  1. PRECES IZPLATĪTĀJS:

A\S „Viesnīca Latvija”, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40003040166, juridiskā adrese: Elizabetes iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija.

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:

A\S „Viesnīca Latvija”, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40003040166, juridiskā adrese: Elizabetes iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija.

3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:

Spa centrs, ESPA Rīga, Baznīcas iela 4A, LV-1010, Rīga.

4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:

Loterijas norises laiks ir no 01.11.2023 līdz 04.12.2023.

5. BALVA:

5.1. ESPA kosmētikas adventes kalendārs. Balvas vērtība ir 120.00.Eur.

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:

6.1. Akcijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.

6.2. Lai piedalītos loterijā, laika posmā no 2023.gada 1.novembra līdz 2023.gada 3.decembris (ieskaitot) jāapmeklē kāda no SPA ķermeņa vai sejas procedūrām, pirkuma čeks, uz kura ir norādīts tālruņa numurs un vārds, jāievieto speciāli izveidotā loterijas kastē, kas atrodas Spa recepcijā.

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:

Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 500 (pieci simti) dalībnieku, kas, izmantojot 6.2. punktā norādīto veidu, reģistrēsies dalībai loterijā, un no kuriem tiks izlozēti 1 (viens) laimētājs, kurš saņems vienu loterijas laimestu ESPA kosmētikas adventes kalendāru.

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:

Lai piedalītos loterijā dalībniekam jāapmeklē kāda no SPA sejas vai ķermeņe procedūrām un pirkuma čeks jāievieto loterijas kastē, kas atrodas Spa recepcijā.

9. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:

9.1. Laimesta ieguvējs tiks noteikts no visiem veiktajiem pirkumiem.

9.2. Laimētājs tiks izlozēti 2023.gada 4.decembrī plkst. 11:00 ESPA Rīga, Baznīcas iela 4A, Rīga, LV-1010 telpās.

9.3. Akcijas dalībnieku reģistrāciju un balvu izlozi nodrošina Spa recepcijā izvietotā loterijas kaste, kurā Spa apmeklētājs ievieto savu pirkuma čeku. Laimētājs tiks noteikts nejauši izvelkot kādu no pirkuma čekiem.

9.4. Izlozē piedalās katrs 4. punktā noteiktajā pieteikšanās termiņā reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.

10. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:

Laimētājs tiks publicēti mājas lapās www.espariga.lv un www.espariga.com izlozes dienā – 2023.gada 4.decembrī.

11. LAIMESTA SAŅEMŠANA:

11.1. Loterijas organizatori triju dienu laikā sazināsies ar laimētāju un vienosies par ērtāko balvas saņemšanas vietu un laiku. Par balvas saņemšanu līdz 2024.gada 31.janvārim var sazināties pa tālruni +37167715222 vai rakstot uz e-pastu spa@espariga.com .

11.2. Balva jāizņem no 2023.gada 4.decembra līdz 2024.gada 31.janvārim, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu

11.3. Balva pēc 2024.gada 31.janvāra vairs netiks izsniegta.

11.4. Balva netiks izmaksāta naudā vai mainīta pret citu balvu.

11.5. Balva, kas netiek izņemtas līdz 2024.gada 31.janvārim, paliek preces izplatītāja A/S Viesnīca Latvija īpašumā.

12. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:

Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2024.gada 18.janvārim, iesniedzot ESPA Rīga Baznīcas iela 4A, Rīga, LV-1010, rakstisku iesniegumu. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

13. DALĪBAS AIZLIEGUMS:

Loterijā nedrīkst piedalīties A/S Viesnīca Latvija darbinieki. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par izlozes uzvarētāju kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, tiek izlozēts cits laimētājs. Tiek izlozēti rezerves laimētāji, ja kāds no A/S „Viesnīca Latvija” darbiniekiem ir laimētājs, tad balvu saņem rezerves laimētājs.

Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, atrodami mājas lapās www.espariga.lv un www.espariga.com.